Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Supervisie

Supervisie

Annette Heffels & Berry Aarnoudse bieden in dit netwerk supervisie aan. Supervisie kan afhankelijk van het scholingstraject gecombineerd worden met een supervisietraject van de NVRG en of VCgT. Karin Wagenaar & Barbara Kohnstamm zijn eveneens EFT trainer/supervisor.

Afspraken voor supervisie groepen EFT

In het kader van de certificering tot EFT therapeut hoort een supervisietraject doorlopen te worden. Supervisie kan in groepsverband plaatsvinden of individueel. Ook kan gekozen worden voor longdistance supervisie met een van de supervisoren in Canada of de VS.

Voorwaarde voor deelname aan het supervisietraject

Het supervisie traject in het kader van de certificering tot gecertifieceerd EFT therapeut kan starten als u de Advanced Coreskills Trainingen hebt afgerond. Met een afgeronde Advanced coreskillstraining en 8 uur individuele supervisie kan uw EFT opleidingsniveau aangepast worden van E (Beginnend) naar A (Gevorderd).

ICEEFT heeft vanwege het grote aantal therapeuten die supervisie aanvragen tijdelijk toestemming gegeven om groepssupervisie mee te laten tellen als individuele supervisie.

Wat wordt in de supervisie verwacht

Alle supervisanten brengt zijn eigen casuïstiek in. Er wordt beeldmateriaal met elkaar bekeken en er worden rollenspelen gedaan, waarin onderzocht wordt wat er speelt en hoe de therapeut zo nodig anders kan interveniëren. Het werkboek van Sue Johnson et al. (2005) is een goed hulpmiddel om praktijk en theorie te integreren.

Registratie tot EFT therapeut

Als de supervisie is afgerond is kan de supervisant zich bij ICEEFT te melden voor de aanvraag voor certificering. De voorwaarden vind je op de website van ICEEFT.

Kosten

45 minuten  95,00 EUR
60 minuten 126,50 EUR
90 minuten 190,00 EUR 

No documents found.

overzicht