Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Studiemateriaal

Studiemateriaal

Voor de basistraining geldt dat deze cursusmateriaal is ontwikkeld door Sue Johnson.  Internationaal erkende EFT trainers kunnen het materiaal op detail aanpassen zodat het beter aansluit bij de locale  situatie.  Het cursusmateriaal van de basistraining is door EFT Netwerk vertaald in het Nederlands.

Het auteursrecht op de door EFT- Netwerk uitgegeven  cursusmateriaal berust bij EFT- Netwerk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EFT Netwerk zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Voor de overige cursussen geldt dat de cursusmateriaal is ontwikkeld door EFT trainers. Wanneer een cursus in het Engels gegeven wordt, wordt het cursusmateriaal niet vertaald.

No documents found.

overzicht