Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Opleidingsniveau EFT therapeuten

Opleidingsniveau EFT therapeuten

EFT-trainingen zijn er voor iedereen. Maar om EFT-therapeut te worden, is er een vaste opleidingsroute die bestaat uit trainingen, supervisie en werkervaring. De opleidingsroute is opgesteld door  ICEEFT, het opleidingsinstituut in Ottawa onder leiding van Sue Johnson.

De vijf niveaus in het EFT-opleidingstraject:

 

     ICEEFT

      Door EFT-NL gehanteerde niveaus

 E   

Externship

B    

 Basisniveau

 A

Advanced

G

 Gevorderd niveau

 C

Certified EFT Therapist

C

 Gecertificeerd EFT therapeut

 S

Supervisor

S

 Supervisor

  T

Trainer

T     

 Trainer

 

Per opleidingsniveau leest u de eisen:

 

Training / Supervisie

Voorwaarden

Kwalificatie

 • Geen speciale voorwaarden

   E

 • Vierdaags externship
 • 8-daagse vervolgtraining (Core skills training) & 8 uur individuele of 24 uurgroepssupervisie)
 • Werkzaam met echtparen

   A

 • Werkzaam met echtparen

   en

 • Minimaal 60 uur genoten systeemonderwijs door NVRG-erkend opleider
 • BIG-registratie klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater

   of

 • lidmaatschap specialistische (psychotherapie)vereniging*

  C

 • Aanmelding als supervisor (in opleiding) bij ICEEFT
 • Supervisie gegeven aan minimaal drie supervisanten onder mentorschap van een ICEEFT trainer
 • Schriftelijk verslag van het supervisieproces
 • Audiovisuele opname van supervisie met twee verschillende supervisanten
 • Beoordeling door ICEEFT**
 • Certificering als EFT therapeut

 

 • Minimaal vier jaar ervaring in partnerrelatietherapie
 • Als supervisor erkend door de, NVRG,VCgP, VGCt of NVPA*

  S

 • Na alle voorgaande fasen kunt u trainer worden. Alleen op uitnodiging van ICEEFT.

 

 

 

*Erkende verenigingen:

NVRG = Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
VCgP = Vereniging Cliëntgerichte Psychotherapie
VGCt = Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie

VKJP = Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie

NVPA = Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor
             Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

NVPP = Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische psychotherapie

NPG = Nederlands Psychoanalytisch genootschap

No documents found.

overzicht