Internationaal netwerk » Onderzoek naar de effecten van EFT

Onderzoek naar de effecten van EFT

Tilburg - Oisterwijk - Oss - Los Angeles - Ottawa
20 april 2012
 
Beste collega (EFT) therapeuten,
 
Prof. dr. Marrie Bekker en dr. Machteld Ouwens van de Universiteit van Tilburg, leggen in samenwerking met EFT Netwerk Nederland, de laatste hand aan een onderzoeksprotocol met betrekking tot onderzoek naar de effectiviteit van EFT. Het is een onderzoek waarbij James L. Furrow PhD uit Los Angeles actief in betrokken zal zijn en Dr. Sue Johnson als consultant zal optreden.

We belanden nu in de fase dat we EFT therapeuten (i.o.) willen uitnodigen om aan het onderzoek deel te nemen.
Het onderzoek wordt zo ingericht dat zowel de therapeut als de cliënten zo min mogelijk extra werk ondervinden, o.a. door gebruik van digitale vragenlijsten t.b.v. voor-, tussen- en nameting en we hoogstens tweemaal een opname van een therapiesessie nodig hebben.

Om  onderzoek mogelijk te maken vragen we m.n. de medewerking van praktijken en instellingen waar meerdere partnerrelatie therapeuten werken opdat cliënten ad random toegewezen kunnen worden aan een EFT therapeut (i.o.) of een partnerrelatietherapeut die zgn. treatment as usual (TAU) biedt.
Als U in een dergelijke praktijk of instelling werkt dan wel als praktijk of instelling geïnteresseerd bent om aan het onderzoek deel te willen nemen dan verzoeken wij U ons dat te laten weten middels een email naar info@psyraad.nl
 
We nemen dan z.s.m. mogelijk contact met op  om U van nadere informatie te voorzien. Met uw hulp zouden we in september/oktober van dit jaar willen  en kunnen starten met het onderzoek.
 
Wij zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Marrie Bekker - UvT
Dr. Machteld Nouwens - UvT
Dr. Sue Johnson - ICEEFT
Prof dr James Furrow - Fuller University Pasadena
Drs. Jaap. Kool - Psyraad
Dhr. Berry Aarnoudse - EFT Netwerk Nederland

 

 


Opleidingsprogramma van EFT Netwerk Nederland in een notendop:

Opleidingsroute tot EFT therapeut:

Trainingen voor gevorderde EFT therapeuten die zich verder willen bekwamen in het het EFT model

Masterclasses & Workshops
Publicatie: 22 apr 2012

No documents found.

overzicht