Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Emotionally Focused Family Therapy

Emotionally Focused Family Therapy

Emotionally Focused Family Therapy, "gezinstherapie van binnenuit" is in 2011 in Nederland geïntroduceerd en richt zich op de toepaspaarheid van EFT bij gezinnen.

In het voorjaar 2011 heeft Gail Palmer een eerste workshop gegeven, Jim Furrow en Berry Aarnoudse hebben daarna het stokje van haar overgenomen.

Gail Palmer is een van de oprichters van ICEEFT, the Couple and Family Institute in Ottawa. Zij werkt al meer dan 20 jaar nauw samen met Sue Johnson. Zij is een ervaren EFT trainer en geeft Externships en Core Skills trainingen in Canada, USA en in Engeland. Ze schreef het hoofdstuk Emotionally Focused Family Therapy in het boek Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist: The Workbook, by Johnson, Tilley, Palmer, Bradley, Furrow, Lee, and Woolley en legt momenteel samen met Sue Johnson de laatste hand aan een boek over Emotionally Focused Therapy for Families.

James L.Furrow. Ph.D, is als professor verbonden aan het departement van relatie- en familietherapie van de school voor psychologie te Pasadena, Californie. Hij is mede directeur van het onderzoekscentrum van de ontwikkeling voor kind en adolescent en geregistreerd partnerrelatie- en gezinstherapeut, EFT therapeut, supervisor en trainer. Hij verzorgt al vele jaren EFT trainingen in het westen en midden van de Verenigde Staten en heeft vele wetenschappelijke publicaties en presentaties op zijn naam staan.

Emotionally Focused Family Therapy is een interventiemodel dat helpt om gezinnen "van binnen uit" sterker te maken en richt zich op meer onderlinge verbondenheid van de gezinsleden. In de training wordt de EFFT vanuit het perspectief van hechtingtheorie belicht en onderbouwd met relevant onderzoeken.

Het interventiemodel wordt op deze trainingsdagen verklaard en verduidelijkt, inclusief het belichten van momenten die een verandering kunnen inluiden in gezinnen en de interventies die daarvoor gebruikt worden. Er wordt deze dag gewerkt met video fragmenten waarin te zien is hoe in gezinnen positieve interacties geïnitieerd kunnen worden. Deelnemers hebben deze dag de mogelijkheid om te oefenen met semi-gestructureerde opdrachten.

Bij voldoende interesse, meld u aan, wordt deze training in het najaar gegeven .

No documents found.

overzicht