Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Advanced Coreskills Training

Advanced Coreskills Training

De Advanced Coreskills training (verdiepingstraining) duurt acht dagen en wordt aangeboden in blokken van 4x2 dagen, op donderdag/vrijdag en vrijdag/zaterdag.

In deze training worden de essentiele EFT vaardigheden geoefend. Het gehele EFT-proces doorgewerkt met speciale aandacht voor fase 1 en fase 2, aangevuld met diverse aanvullende interventies. Er wordt intensief gewerkt met eigen videomateriaal.

Berry Aarnoudse geeft voornamelijk de verdiepingstraining in een kleine groep van maximaal 9 personen; de cursus vindt plaats in huiselijke sfeer.

Voor wie?

Aan de Advanced Coreskills Training kan deelgenomen worden als de EFT Externship is afgerond. Van de deelnemers verwachten we dat ze in de dagelijkse praktijk werken met echtparen. Onderdeel van de toelating is dat de deelnemers eigen video materiaal inbrengen

Na 8 dagen Advanced Coreskills training en 8 uur supervisie kan de status van E (Beginnend EFT therapeut) omgezet worden naar A (Gevorderd EFT therapeut)

Wanneer?

In de agenda vindt u de planning van de verdiepingstraining. Karin Wagenaar, Barbara Kohnstamm & Berry Aarnoudse verzorgen Nederlandstalige gevorderden trainingen. Berry Aarnoudse verzorgt ook Duitstalige training.

No documents found.

overzicht