Internationaal netwerk » Informatie voor therapeuten » Klachten

Klachten

EFT Netwerk hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist ontevreden is over producten of diensten van EFT Netwerk, kan deze contact opnemen met Berry Aarnoudse, initriatief nemer van EFT Netwerk Nederland.

Er bestaat ook een mogelijkheid om een formele klacht in te dienen. Dit kan bij de overkoepelende organisatie van EFT wereldwijd.
U kunt zich wenden tot  Mr . J. Douglas - boardmember  of ICEEFT

Procedure

Als u een klacht indient dan kunt u binnen 4 weken een reactie verwachten van de board van ICEEFT.  Zij behandelen klachten vertrouwelijk, de afhandelingstermijn is  3 maanden.

Het oordeel van ICEEFT is bindend.

Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 1 jaar bewaard in een daarvoor bestemd dossier.

Address : 

Suite 201, 1869 Carling Avenue
Postal Code : K2A 1E6
City : Ottawa
State : Ontario
Country : Canada
Phone : (613) 722-5122
Fax : (613) 722-0250
@ Email :  info@iceeft.com

 

No documents found.

overzicht