Internationaal netwerk » EFT Netwerk Nederland » EFT netwerk Nederland

EFT netwerk Nederland

EFT Netwerk Nederland richt zich op het opleiden van therapeuten die EFT als model willen toepassen in hun dagelijkse praktijk. De opleidingsactiviteiten bestaan uit

  • aanbieden van Nederlandstalige / Duitse  basis- en verdiepingstrainingen EFT,
  • EFT supervisie, evt gecombineerd met supervisie voor de beroepsverenigingen.
  • aanbieden van op doelgroep en of thema gerichten workshops (Healing Affairs Trauma - Individuals)
  • doorontwikkelen van het scholingsaanbod van EFFT ( Emiotionally Focused Family Therapy)
  • aanbieden workshop  Houd me Vast programma
  • aanbieden van het Houd me Vast programma voor therapeuten.

 

Het EFT netwerk is een initiatief van Berry Aarnoudse, EFT supervisor & trainer.

'Toen ik in New York was om de basistraining van Sue Johnson bij te wonen, werd ik gegrepen door het EFT model. Als psychotherapeut, opgeleid in diverse referentiekaders, was ik al jaren hoofdzakelijk werkzaam als systeemtherapeut. EFT voelde voor mij als "thuiskomen". De waarden van het clientgerichte gedachtegoed en de werkwijze als systeemtherapeut leken welhaast te vervloeien, wat een verrijking!"

 

No documents found.

overzicht