Internationaal netwerk » Informatie voor clienten » Boek Houd me Vast - dr. Sue Johnson

Boek Houd me Vast - dr. Sue Johnson)

Het boek "Houd me Vast" in het kort

EFT therapie bestaat uit zeven transformerende gesprekken.

De eerste drie gesprekken - ‘duivelse dialogen leren herkennen’, ‘pijnplekken vinden’ en ‘op een crisis terugkijken’ - zijn bedoeld om de spanningen te de-escaleren.

Het vierde gesprek, ‘houd me vast’, beweegt partners meer emotioneel ontvankelijk en betrokken te worden.

De afsluitende gesprekken - ‘kwetsuren vergeven’, ‘de band versterken via seks en aanraking’ en ‘je liefde levend houden’ - bouwen voort op de intieme band die in dit vierde gesprek is gecreëerd.

No documents found.

overzicht